Představení

Zaměření poradenství

 • veškeré aktivity týkající se zajištění výroby a distribuce bezpečných potravin (poradenství v rámci HACCP a označování potravin, příprava textů na obaly potravin, zajištění systémů sledovatelnosti, školení z osobní a provozní hygieny a praktického uplatňování zásad HACCP, provádění auditů systémů bezpečnosti potravin, příprava k certifikačním auditům dle mezinárodních norem BRS, IFS, ISO 22 000 apod.)

Vzdělání a praxe

 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce (inspektor: 1998 - 2013, auditor BP: 2007 - 2013)
 • Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, obor Analýza potravin (1992)

Školení a certifikáty

 • Certifikát auditora bezpečnosti potravin č. A-BP 00019107 RR
  (ČSJ Praha, 2007; recertifikace 2010 a 2013) - aktivní
 • Certifikát EU: Principy HACCP a techniky auditu (Campden BRI, Malta 2012)
 • Certifikát EU: Systémové audity a interní audity - Zavádění a implementace systému auditu (EAHC, Francie 2012)
 • Certifikát EU: HACCP tréning - Auditování systémů HACCP
  (Campden BRI, Portugalsko 2010)
 • Certifikát manažera bezpečnosti potravin (ČSJ 2007)
 • Jednotné školení inspektorů ke zvýšení bezpečnosti potravin (VŠCHT, 2007)
 • Osvědčení o absolvování kurzu Hygiena potravin pro pokročilé
  (QULIFOOD s.r.o., 2004)


 
  
 
počítadlo.abz.cz